Nordsjælland Minnesota behandling og motivation af alkohol misbrugere.

​På vores Behandlingscenter tillbyder vi eneværelser og individuel behandling, pårørende tilbydes familieerapi. Behandlingscenteret er beliggende midt i en 200 år gammel fredskov, med egen å og sø lige foran huset. Du finder ikke noget smukkere beliggende behandlingscenter. Vi har et nyt wellnesscenter med solarium, bordtennis og trænings maskiner. Vi tilbyder Minnesota behandling i meget flotte omgivelser. 

Vi har lige renoveret centeret for 2 millioner kr.

 Du kan også skrive til: vores brevkasse

Vi behandler og afruser

Alkohol og medicin afhængige, vi tager udgangspunkt i Minnesota modellens principper. Vi tilbyder abstinensfri afrusning godkendt og ordineret af vores egne læger. Klienten får en vitaminkur og sund kost. Terapien forestås af uddannede terapeuter, som alle har været igennem et alkoholmisbrug og en Minnesotabehandling, derfor forstår vi bedre en nogen anden klientens situation og behov.

Der er skrevet mange bøger om årsagerne til afhængighed, vi interesserer os for løsningen og hvordan vi kan hjælpe dig og din familie i den aktuelle situation. Ofte er det svært, at tage det første skridt og kontakte et behandlingscenter. Hos os kan du ringe anonymt, du kan besøge os, eller få et besøg på din bopæl, gratis og anonymt, så er det første skridt lettere taget.

Nordsjælland Minnesota behandling og Anonyme Alkoholikere

Den enkeltes Minnesota behandling tager udgangspunkt i at man erkender sit misbrug og forstår dets konsekvenser. Erkendelsen og motivationen opstår i begyndelsen af behandlingen. Klienten genkender og lærer at håndtere drikketrang og får redskaber til at håndtere drikke situationer. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at klienten bliver herre i sit eget liv.

Ædru alkoholikere

Ædru alkoholikere forstår til fulde de alvorlige problemer, følelser og tankegangen, som er drikkeriets tro følgesvend. Alle rådgivere på Behandlingscenteret er derfor ædru alkoholikere, med en behandlings relevant baggrund og uddannelse.

Vi lægger meget stor vægt på det terapeutiske miljø, hvor det er næsten altafgørende for en vellykket behandling, at du kan føle dig tryg og tillidsfuld, tør åbne dig og være helt ærlig omkring dig selv – alt sammen i en positiv, varm og imødekommende atmosfære.

​Om total anonymitet

Hvis du ønsker det, behøver du ikke oplyse os dit fulde navn. Du kan gennemføre opholdet 100 % anonymt.

​Om ankomsten

Er du for påvirket til selv at rejse - henter vi dig gerne. Det er med i prisen. Ved ankomsten til Behandlingscenteret tager vi en indledende snak om din situation, som den er lige nu, din afhængighed, hvad, hvornår og hvordan du har brugt og indtaget alkohol. Derefter indkvartere du i et hyggeligt og indbydende værelse, og samtidig hjælper vi dig med at finde dig til rette. Efterfølgende får du en personlig rådgiver.

Om lægetilsyn

Snarest muligt efter din ankomst vil vor fast tilknyttede læge foretage en grundig undersøgelse af dig for at fastslå din almen tilstand, og klarlægge om særlige foranstaltninger skal iværksættes. Såfremt du har brug for en afrusning eller nedtrapning, planlægger vores læge det i samråd med dig og din personlige rådgiver.

Om abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur. Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis ville få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol. Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter, og finde dig til rette.

Vi hjælper dig igennem afrusningen så smertefrit som muligt. Du har vort personales fulde opbakning og støtte døgnet rundt. Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er driv-kraft nok til at fortsætte drikkeriet... I afrusningsperioden er du mest sårbar og måske også tilbøjelig til at opgive projektet og håbet om »et nyt og bedre liv« - allerede INDEN den egentlige behandling går i gang. Men du ER allerede bedre på vej, end du måske SELV tror! Bare du holder ved.

Om selve behandlingen

Ud fra Minnesota modellens principper guider vi dig til erkendelse og accept af dit problem og din sygdom. Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen - ikke dig som person! Det bliver en udviklende tid!

Behandlingen er MEGET koncentreret, og foregår som undervisningstimer, gruppeterapi og individuel terapi, besvarelse af skriftlige og personlige opgaver, følelses rapporter, personlige samtaler med din rådgiver, gæsteforelæsninger, film og deltagelse i AA-møder. Gennem samværet med andre kommer du til at forstå dig selv og dine egne reaktioner, og hvorfor du må holde op med at drikke...

Mødet med andre klienter er en meget befriende, liv- og håb givende oplevelse. Opdagelsen af, at masser af andre mennesker har levet i nøjagtig den samme situation, er en meget stor befrielse for de fleste. - Du er IKKE alene i hele verden om dette problem!

Under behandlingen:

  • Arbejder du med din MENTALE ædruelighed - og ikke blot den fysiske!

  • Får du indsigt i benægtelsens grundlæggende væsen, forsvars reaktioner og -mekanismer, vrede, glæde, sorg og samspils roller.

  • Lægges grundlaget til genskabelse af kontakten med dine ægte følelser og inderste ønsker.

  • Oparbejde dit selvværd og din selvtillid.

  • Får du erkendelse på områder som livsglæde, kerneværdier og livskvalitet.

  • Får du øjnene op for de nye og positive muligheder i dit liv som ædru.

  • Får du opfølgning og efterbehandling. I hver af de følgende 11 måneder efter behandlingens afslutning tilbydes du 1/1 dags efterbehandling samt undervisning / samvær og erfarings-udveksling med andre klienter og terapeut.

Det eneste du ikke må gøre, er ikke at gøre noget​

Behandlingscenter Møllen

Kort beskrevet

Alkoholafvænning og behandling tilrettelagt efter den enkeltes behov.

​Hvis du ønsker det, kan du lade dig indskrive helt anonymt.

,

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger

Alsted Skovvej 5
​7160 Tørring​

,

DØGNTELEFON

Telefon: 70 26 12 24

E-mail: info@mollen.dk