Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Professionel og anonym alkoholbehandling

På Behandlingscenter Møllen har vi mere end 25 års erfaring og ekspertviden indenfor behandling af alkoholmisbrug, alkoholafhængighed, afrusning og abstinensbehandling. Vi tilbyder et skræddersyet og evidensbaseret behandlingsforløb som hjælper dig eller din nærmeste til et liv som ædru, uden alkohol og alle de negative konsekvenser et misbrug af alkohol kan komme med.

På Møllen bliver du altid mødt i øjenhøjde og med stor empati, af vores professionelle og vel uddannede alkoholbehandlere og terapeuter.

Vi har alle selv stået i samme situation som vores klienter.

Gennem vores gennemtestede og effektive behandlingsmetoder, har vi hjulpet mange alkoholikere og pårørende til et normalt liv, hvor alkohol ikke længere dominere hverdagen.

Vi tilbyder altid en helt anonym og uforpligtende samtale. I denne samtale bliver dine udfordringer og situation belyst og kortlagt, hvilket giver de bedste forudsætninger til at tale om hvilken behandling der vil være den bedste for dig eller din nærmeste.

alkoholbehandling

Ring eller skriv helt anonymt døgnet rundt

På Møllen kan du være 100% anonym og det er dig der bestemmer hvem der skal vide at du er i behandling! 

Gennemtestet og effektiv alkoholbehandling

Når man vælger en alkoholbehandling på Møllen vil man møde dedikeret og professionelle alkoholbehandlere, som tilpasser behandlingsforløbet til dig og dine behov. Netop derfor kan vi være stolte af at have en succesrate på næsten 80% af vores klienter som stadig er ædru et år efter behandlingen. 

Afspil video

Alkoholbehandling og pårørende til en alkoholiker

På behandlingscenter Møllen ved vi at et misbrug af alkohol rammer hele familien. Derfor tilbyder vi altid en familiesamtale og familiebehandling med hjælp og støtte gennem foredrag, terapi og undervisning til de pårørende, som en del af behandlingsforløbet.

Vi anbefaler at hele familien og andre pårørende deltager i en pårørende behandling, da det har stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.

Hvordan foregår alkoholbehandling?

På Behandlingscenter Møllen er alkoholbehandling og alkoholafvænning, en livsændrende proces for den enkelte. Vi har et meget struktureret dagsprogram, der tilgodeser det enkelte menneskes behov for bedring og forandring. Vi er alle unikke og det skal der tages hensyn til. 

Alkoholbehandling understøttes af et dagligt program der er meget struktureret, fleksibelt og imødekommende for den enkelte klient. Som en grundsten i behandlingen gør vi brug af minnesotamodellen, sideløbende med andre evidensbaseret og effektfulde behandlingsmetoder og terapiformer.

Alkoholbehandling består af:

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en veldokumenteret og meget effektiv form for psykoterapi. Her deltager du sammen med andre i et gruppemøde, hvor refleksion og indsigt hjælper gruppen, trods ulig baggrund og forskellighed. Metoden er bevist at være en effektiv løsningsmodel for, personlig udvikling, større selvindsigt, positiv forandring og forståelse for forandring.

Personlig terapi og samtaler

I din alkoholbehandling vil du modtage personlig terapi skræddersyet nøjagtigt til dig og dine behov. Igennem vores uddannede psykoterapeuter vil du modtage terapi, som afhjælper angst, stress, sorg, depression, traumer og andre mentale udfordringer. 

Sideløbende med terapien bliver du tilbudt samtaler, som blandt andet skal understøtte din personlige udvikling og skabe det bedste resultat og udbytte i din behandling.

Foredrag og undervisning

Igennem alkoholbehandlingen vil der være undervisning og foredrag, som skal hjælpe dig på vej til forandring og en ny indsigt. Herigennem vil du få en forståelse og et skarpere billede på sygdommen alkoholisme, forebyggelse af tilbagefald, konsekvenser af et alkoholmisbrug, fysisk såvel som mental, og løsningen til forandring og et godt liv uden alkohol.

Personlige opgaver

I din alkoholbehandling vil du få personlige opgaver, som vil hjælpe dig på vej i din personlige udvikling. Opgaverne skaber handling, selvreflektion og selverkendelse, som i målsætningen vil give dig endnu flere værktøjer til din personlige udvikling.

Familiesamtale

Alle klienter i vores alkoholbehandling bliver tilbudt familie og pårørende samtaler. En meget vigtig del af behandlingen, hvor man som familie og pårørende får talt om tingene, det som fylder og den vej for skabt muligheden for forandring sammen. 

Alle familiesamtaler er forestået af en af vores professionelle alkoholbehandlere.

Familiebehandling

Familie og pårørende behandling er en vigtig del af alkoholbehandlingen. Formålet med familiebehandlingen er at give de pårørende en bedre forståelse af sygdommen alkoholisme, men også at få en bedre forståelse for hvordan hele familien er påvirket af alkoholmisbruget.

Efterbehandling

Når du er færdig med din alkoholbehandling på Behandlingscenter vil vi gerne støtte dig i din beslutning om ædruelighed igennem vores efterbehandling. Det betyder du får støtte og sparring det første år, en dag månedligt. Dette forløb skal hjælpe og forhindre tilbagefald og hjælpe dig på vej i din personlige udvikling.

En alkoholbehandling på Behandlingscenter Møllen fremmer et miljø præget af empati, fællesskab og omsorg. Det er et forløb, der kombinerer terapi, samtaler, foredrag og opgaver, med det formål at overvinde et misbrug af alkohol eller en decideret alkoholafhængighed og få et godt liv som ædru.

Hvornår er alkoholbehandling nødvendigt?

Langt de fleste mennesker med alkoholproblemer, alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed er set udefra helt almindelige mennesker. De har fast arbejde, familie og på mange måder et helt normalt liv. Alkohol er i Danmark på mange måder en del af vores sociale liv og på mange måder indbegrebet af hygge. 

Desværre bliver hygge for nogle til et overforbrug, senere et misbrug og i sidste ende en afhængighed. Læs mere om sundhedsstyrelsens anbefalinger og statistikker her.

 

Kort sagt kan man sige at hvis alkohol skaber negative konsekvenser i dit liv, og du ikke selv kan stoppe det, så har du brug for hjælp.

 

At tage det første skridt efter hjælp, kan være det bedste for dig og din familie.

På Møllen vil du aldrig føle dig alene, vi ved hvordan det er at være dig

Seks tegn på, at du har brug for behandling af alkoholmisbrug:

 1. Du oplever en fysisk eller psykisk trang til at drikke større mængder af alkohol.
 2. Du har svært ved at stoppe efter du har drukket få genstande eller helt holde op med at drikke.
 3. Du oplever symptomer på abstinenser (ubehag, dårlig søvn, indre uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture).
 4. Dit alkoholforbrug stiger over en længere periode, og der skal mere til, før du føler dig påvirket.
 5. Du prioriterer dine handlinger omkring alkohol og det at kunne drikke – for eksempel i fritiden eller til arrangementer.
 6. Du drikker alkohol, selvom du ved det skader dig og har alvorlige negative konsekvenser for din nærmeste familie og pårørende.

De mest almindelige tegn og symptomer på sygdommen alkoholisme eller alkoholafhængighed:

 1. Du drikker alkohol for at komme væk fra ubehagelige følelser
 2. Du bruger alkohol som en slags medicinering hvis du oplever f.eks. angst, stress, søvnløshed eller andet
 3. Du drikker når du er alene
 4. Du drikker alkohol flere dage i træk
 5. Du skifter adfærd og personlighed
 6. Du skjuler dit alkoholforbrug for andre
 7. Du drikker i det skjulte
 8. Du får blackouts og oplever hukommelsestab
 9. Du oplever kontroltab og overholder ikke altid dine aftaler
 10. Dine nærmeste bliver bekymret og oplever svigt og brudte løfter
 11. Du undgår at tale om alkoholisme med familie og andre pårørende
 12. Du oplever kraftig psykisk og fysisk lyst til at drikke alkohol
 13. Du drikker alkohol i forskellige situationer, hvor man normalt ikke ville drikke
 14. Du føler uro i kroppen og får rystende hænder, hvis du ikke er påvirket

Alkoholbehandling og Minnesotakuren

På Møllen tilbyder vi en alkoholbehandling efter Minnesotakuren til alle klienter. En Minnesota behandling er nok den mest gennemtestet og anerkendte alkoholbehandling verden over.

Minnesotakuren og Minnesota behandling bruges både til hash-, kokain-, medicin-, stof– og alkoholmisbrug.

Minnesotakuren er stadig den dag i dag et af de mest effektive former for behandling af alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed, i forhold til behandlingsprognose og succesrate.

Noget af det mest værdifulde ved Minnesotakuren er, at alle alkoholbehandlerne og terapeuter selv er ædru alkoholikere.

Behandlingsprogrammet er grundlagt af andre ædru alkoholikere og deres erfaringer. Dette gør at de nøjagtig ved, hvad det drejer sig om ud fra egne erfaringer.

Døgnbehandling af alkohol på Møllen

En døgnbehandling for alkoholmisbrug, alkoholisme eller alkoholafhængighed på Misbrugscenter Møllen består af:

Forsamtale

Alle bliver tilbudt en forsamtale på Behandlingscenter Møllen. Samtalen omhandler din situation og dine behov. Den hjælp der kræves, bliver hurtigt synlig i denne vigtige samtale, Praktiske informationer om opholdet, behandlingstiden og indholdet af en alkoholbehandling på vores misbrugscenter.

Primær døgnbehandling.

Vi tilbyder Danmarks absolutte bedste døgnbehandling af Alkoholmisbrug, medicinmisbrug, kokainmisbrug og hashmisbrug. 

Du bor på misbrugscentret under hele din misbrugsbehandling og gennemgår et skræddersyet og veltilrettelagt behandlingsforløb, som omhandler intensiv terapi, foredrag, undervisning, personlige opgaver, kognitiv adfærdsterapi og rådgivning. Forløbets varighed er ca. 5 uger.

Familie og pårørende samtaler

Pårørende og familiemedlemmer til en misbruger bliver tilbudt samtaler i løbet af alkoholbehandlingen. Pårørende skal have mulighed for give udtryk for bekymringer og de udfordringer man har oplevet i forbindelse med misbruget.

Familie og pårørende kursus

Behandlingscenter Møllen giver sparring til pårørende i vores familiehus i Vejle. Kurset foregår i en varm og tryg atmosfærer, med en professionel pårørendeterapeut, hvor formålet er at komme sygdommen til livs og lade det enkelte menneske få øje på sig selv og sine muligheder. 

Kort sagt, så er kurset og behandlingen til, om og for den pårørende. Det afholdes som internat ophold over en hel weekend, sammen med andre pårørende i samme situation.

Efterbehandling

Når du er færdig med din primære alkoholbehandling, følger vi dig det efterfølgende år i et efterbehandlingsforløb. Dette er en hjælp og støtte til dig og dine nærmeste til et liv som ædru. Et liv som ædru er ikke altid nemt og det kræver støtte fremadrettet.

Er døgnbehandling af alkoholmisbrug nødvendigt?

Vi ved gennem forskning og evidensbaseret undersøgelser at stort set ingen kommer ud af et misbrug eller en afhængighed af alkohol eller andre stoffer alene. Det kræver en stor støtte og hjælp gennem alkoholbehandling, terapi og undervisning at få de nødvendige redskaber til at skabe et liv som ædru.

Hvis du selv eller som pårørende oplever negative konsekvenser på grund af alkohol, så er Misbrugscenter Møllen det rette sted for dig og vi er altid klar til at hjælpe.

Ring eller skriv helt anonymt døgnet rundt

Alkoholbehandling gennem din sundhedsforsikring

Behandlingscenter Møllen er et privat behandlingscenter for misbrug eller afhængighed af alkohol, medicin, kokain, hash eller andre stoffer.

På Møllen bestemmer du selv hvem der vide om du er i behandling og du bliver ikke registreret i nogle offentlige systemer. Vi kan derfor med sikkerhed sige at du vil være 100% anonym, med en alkoholbehandling på Møllen.

Derfor er et ophold på Møllen som udgangspunkt egenbetaling. Heldigvis har rigtig mange mennesker i dag en sundhedsforsikring gennem deres arbejde som ofte dækker et ophold på Møllen.

 På Behandlingscenter Møllen kan vi samarbejde med alle forsikringsselskaber og derigennem hjælpe dig til et liv som ædru og clean.

Hvordan det hele startede.

September 1998 købte Birthe og Erik Behandlingscenter Møllen, i Tørring. I december måned 1998 havde de 10 klienter i behandling på Møllen.

Desværre skete der det, at Erik Zinck sidst i maj måned 2013 fik det meget dårligt. Erik ville helst ikke herfra endnu, men sagde: ”jeg har haft et pragtfuld liv”. Det synes jeg er stort. Erik døde desværre den 30. juli 2013.

Eriks ønske var, at den ånd, han selv oplevede under sit ophold på Helios -sammen med en professionel behandling- ville hjælpe mange alkoholikere og deres pårørende til et godt og ædru liv.

Personalet gjorde og gør i dag alle en ekstra indsats for, at alle klienter får Danmarks bedste behandling og bibeholder den gode ånd der altid har været på Møllen.

Vi har igennem årene forsøgt at vedligeholde Møllen og passe rigtig godt på den. Der er blevet lavet motionsrum og samtalerum i laden. Vi har fået bygget terrasse til, både i stueplan og på første sal. Nyt køkken er det også blevet til. Sidst har vi fået renoveret stuen og flotte nye møbler. Rygerummet/udestuen har også fået en overhaling.

I marts 2015 udvidede vi laden med 90m2, herunder badeværelse og to ekstra rum. Vi har fået rigtig god plads; det er dejligt, specielt, når der holdes efterbehandling, samt åbne arrangementer.

Læs mere om Behandlingscenter Møllen og hvordan det startede