Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

​Minnesotakur – behandling af alkoholisme og AA

På Behandlingscenter Møllen tilbyder vi en Minnesotakur. Minnesotakuren er den mest effektive og mest udbredte form for alkoholbehandling. 

Vi har gennem tiden hjulpet mange klienter fra både Sjælland, Fyn og Jylland, og vi er også klar til at hjælpe dig – uanset hvor i Danmark, du bor.

Men hvad er en Minnesotabehandling? En Minnesotakur er en af de mest kendte former for behandling af alkoholproblemer. 

Hele grundlaget bag denne behandlingsform bygger på erfaringer. 

Generelt og erfaringsmæssigt fremviser en Minnesotakur gode resultater. På Behandlingscenter Møllen kan ca. 80 % af klienterne som hovedregel konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.

Grundpillerne i Minnesotakuren:

  • Alkoholisme betragtes som en sygdom
  • En ædru alkoholiker kan bedre forstå en alkoholiker.
  • Alkoholisme er en familiesygdom
  • Kuren relaterer til Anonyme Alkoholikeres 12 trins-program
Medarbejdere

Minnesotakuren er udviklet i 1950’ernes Amerika og baserer sig som sagt på AA’s erfaringer. 

Den afhængige guides gennem en proces, der leder til et brud på benægtelsen, og fører videre frem til en grundlæggende og markant ændring i selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd. 

Modsat de andre behandlingsformer, kommer klienten til at se, at de omgivende problemer skyldes drikkeriet. Alkoholikeren drikker ikke fordi han/hun har problemer – alkoholikeren har problemer, FORDI han/hun drikker!

Minnesotabehandling giver accept og ansvar

Under en Minnesotakur bringes alkoholikeren til en accept af, at afhængigheden er at betragte som en sygdom, som han eller hun selv må forholde sig ansvarligt til – på linje med enhver anden sygdom. 

Når afhængigheden er accepteret som en sygdom, har du placeret problemer udenfor dig selv. Den adskillelse er nødvendig for at få skabt et nyt perspektiv, der kan styrke dig fremadrettet.

Det betyder, at en Minnesotakur for rigtigt mange bliver en helt ny og omvendt indgangsvinkel på misbrug og afhængighed. Nu er det lettere at se misbruget ud fra en langt mere nøgtern og objektiv betragtning. Det bliver pludseligt lettere at finde styrken i sig selv og konstruktivt vælge mellem ”at drikke eller ikke at drikke”.

De 3 områder i en Minnesotakur

Minnesotakuren foregår i 3 overordnede områder – og ja, det er en hård rejse, men som de fleste andre rejser, vil den bringe dig til helt nye oplevelser. I dette tilfælde en ny oplevelse af dig selv og hele dit liv.

 

  • første del af rejsen arbejder vi målrettet med at nedbryde benægtelsen og støtter dig i den efterfølgende erkendelse og ikke mindst accepten af afhængigheden. Hvis du på film har hørt medlemmer af AA sige ”Mit navn er [indsæt selv], og jeg er alkoholiker”, så bliver der klappet, fordi det betyder, at første del af rejsen er tilbagelagt, og du nu er klar til den næste del.
  • anden del af rejsen åbner vi op for erkendelsen af alle de oversete muligheder, der ligger i et liv uden brug af alkohol eller andre stemningsregulerende rusmidler. Det er her du begynder at kunne skimte målet og får et ønske om at leve en bedre version af dit liv.
  • tredje og sidste del af rejsen arbejder vi med din restituering. Vi arbejder målrettet med genopbygningen af dit selvværd, din selvtillid og ikke mindst din ansvarlighed for eget liv og velfærd.

Hvad er minnesotabehandling?

Behandlingen med en Minnesotakur gennemføres som undervisning, gruppeterapi, personlige samtaler og individuel terapi. 

Derudover vil der også være skriftlige opgaver samt deltagelse i rent praktiske og dagligdagsgøremål. 

Klienterne deltager i AA-møder og foredrag, ser relevante film om alkoholmisbrug osv. Det handler ganske enkelt om, at jo flere tilgange vi har til problemet, og jo flere perspektiver du får på din situation og muligheder, jo lettere bliver det at åbne op.

Selve alkoholbehandlingen foregår hos os i et 5-6 ugers døgn-/internatophold med mulighed for forlængelse, hvis der er behov for det. 

Vi tilpasser behandlingen til dig – og ikke dig til behandlingen. Behandlingen er at betragte som indlæggelse på et privathospital og klienten må derfor skulle forvente at betale pris på behandlingen selv. 

De fleste sundhedsforsikringer dækker midlertidigt et ophold, og der kan naturligvis også være andre finansieringsmuligheder. Ring gerne til os og hør nærmere.

Kontakt os og hør mere om Minnesotakuren

Hvis du vælger at gå i alkoholafvænning med en Minnesotakur på Behandlingscenter Møllen, vil du være i de bedste hænder. 

Vi kan vise nogle af Danmarks bedste tal for behandling af alkoholmisbrug. Her finder du ikke blot personer, der ved hvordan du har det, men også trygge rammer midt i den danske natur.

Ring gerne til os og hør mere om mulighederne for behandling med Minnesotakur på telefon: 70 26 12 24 eller skriv til mail: info@mollen.dk, så vender vi tilbage lige så snart vi har muligheden.