Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Teenage Power Kurset - pårørende til alkoholikere

Der tilbydes Teenage kurser for unge mellem 13 – 19 år á 3 dages varighed med overnatning, fuld forplejning samt materiale.

Familiehuset for Børn og Unge

Der er en terapeut tilknyttet hele weekenden. Samtidig planlægges en ”Ambulance” tjeneste, samt Evaluering/opfølgningsdag fastsættes.

I Teenage programmet introduceres de unge til selvhjælpsgrupper samt for alkoholismens mekanismer. Kurset har til formål at lære og hjælpe de unge med den smerte og de problemer, som er forbundet med at vokse op i en familie med misbrug.

Teenage programmet er udformet, så de unge får nogle værktøjer til at frigøre sig fra misbrugeren, således at følelsen af at være et hjælpeløst offer forsvinder. Gennem samværet med ligesindede teenagere opstår der en lettelse over ikke at være den eneste i verden, som har det sådan. Samtidig opstår der et sammenhold og en positiv energi i gruppen.

Formålet:

  • At undervise de unge i kemisk afhængighed og konsekvenser.
  • At lære dem at blive bevidste om deres følelser, tanker og adfærd.
  • At lære dem at identificere deres følelser og forsvarsmekanismer.
  • At hjælpe dem til at genoprette tillid og selvværd.
  • At opbygge en personlig identitet, der er adskilt af den afhængiges.

Børnekurset

Kurset er tilrettelagt for børn mellem 7 – 13 år og har samme formål som teenagekurset.

Kurserne afholdes på søndage fra kl. 10.00 – 16.00

Børnene får snakket om den skyld og skam, som følger med, når mor eller far drikker. Ofte føler børnene, at de er årsagen til misbruget, og skammer sig over for bl.a. vennerne og skolen. Hemmeligheden derhjemme skal bevares, og derigennem opstår der mange løgne, og børnene synes ofte, at det er lettere at isolere sig.

Kurset er udformet, så børnene får mulighed til at forstå egen situation. De får værktøjer til at frigøre sig fra følelsen af at være et hjælpeløst offer. Gennem samværet med ligesindede børn opstår der en lettelse over, ikke at være den eneste i verden som har det sådan. Der opstår et sammenhold, som fortsætter ud over denne ene dag.

Formålet:

  • At undervise børnene i kemisk afhængighed.
  • At lære dem at blive bevidste om deres følelser, tanker og adfærd.
  • At lære dem at sætte ord på deres følelser.
  • At hjælpe dem til at genoprette tillid og selvværd.
  • At opbygge en personlig identitet.