Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Alkoholmisbrug på arbejdspladsen - Løsning!

Har en af dine medarbejdere et alkoholproblem?

Drikker medarbejderen? Det kan være særdeles ubehageligt som arbejdsgiver og kollega at have en mistanke, eller måske en konkret viden om, at en af virksomhedens medarbejdere har et alkoholproblem!

Et alkoholmisbrug har vidtrækkende og alvorlige konsekvenser – ikke blot for medarbejderen selv og dennes familie, men i høj grad også for virksomheden, der har vedkommende ansat. Det er sjældent at alkoholikeren selv erkender omfanget og alvoren af sit alkoholproblem!

Møllen alkoholmisbrug

Det er vigtigt at forstå, at når det gælder alkohol er medarbejderens viljestyrke i forhold til at stoppe drikkeriet sat ud af spil og vedkommende har brug for hjælp. Måske er alkoholikeren allerede blevet afskrevet af familien eller måske er familien blevet såkaldte “medafhængige”, som ikke magter at hjælpe. Det er derfor afgørende, at man som arbejdsgiver griber ind, og medvirker til at alkoholikeren får den nødvendige hjælp!

Mange arbejdsgivere og kollegaer afholder sig fra at gribe ind, fordi de frygter at tage fejl og uberettiget anklage medarbejderen for at have et alkoholmisbrug. Oftest viser det sig dog at problemet er helt reelt.

Fakta er, at når først medarbejderens alkoholproblem bliver synligt på arbejdspladsen, så har det sandsynligvis været et problem for vedkommende og dennes familie i adskillige år. Alkoholikeren holder desperat fast i sit arbejde for derved stadigvæk at kunne bilde sig selv (og omverdenen) ind, at vedkommende fungerer “normalt”.

Et stigende antal sygemeldinger, fravær, dalende effektivitet, koncentrationsbesvær, indelukkethed og eventuelt vredesudbrud er typiske tegn på et fremadskridende misbrug hos medarbejderen.

“Den svære samtale” med medarbejderen er nødvendig. Det er vigtigt at få professionel rådgivning inden denne samtale, da den aktive alkoholiker lever i benægtelse og sandsynligvis vil forsøge at negligere problemet. På Behandlingscenter Møllen har vi stor erfaring med arbejdsgiverrådgivning og vi deltager gerne i samtalen.

Alkoholproblemer er tabu, som vi nødigt snakker med hinanden om. Det kan hænge sammen med, at et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på mange områder: det sociale, faglige, fysiske, følelsesmæssige og familiemæssige. At påpege et alkoholproblem er det samme som at sige, at personen generelt fungerer dårligere bl.a. som medarbejder og kollega. Derfor er alkohol en følsom problemstilling, der gør det nødvendigt at skelne mellem mennesket og det alkoholproblem, der gør personen anderledes end tidligere. Men det er et paradoks, hvis man afstår fra at tale om problemet, fordi man ved, at det har omfattende negative konsekvenser for personens funktionsevne.

Denne viden burde i stedet tilskynde til handling. Alkoholtabuet skal derfor brydes, og det sker lettere, hvis arbejdspladsen sætter alkohol på dagsorden, fx i forbindelse med formuleringen af en alkoholpolitik. Det vil føre til diskussioner af normer og kultur – og konsekvenser af alkoholproblemer. Og det vil motivere til at tage fat på de alkoholproblemer, som man møder. Når det bliver almindeligt at tale om alkohol, bliver det et emne, som vi alle kan forholde os til. Sæt alkohol på dagsordenen og bryd tabuet.

 

Ring og få en snak på 70 26 12 24

Og husk – Det eneste du ikke må gøre er: INGENTING !!