Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Et alkoholmisbrug kan defineres på forskellige måder, men generelt er det karakteriseret ved et vedvarende og skadeligt forbrug af alkohol, som skaber negative konsekvenser for en selv og for andre omkring en. Herunder familie, børn, venner og arbejde

Ring eller skriv helt anonymt døgnet rundt

Tegn og symptomer på alkoholmisbrug

Et misbrug eller overforbrug af alkohol kan variere fra person til person.
Her er seks (6) almindelige tegn og symptomer på at du har brug for behandling af alkoholmisbrug:

1. Craving – Du oplever fysisk eller psykisk at trænge til større mængder alkohol.

2. Kontroltab – Du har en manglende evne til at stoppe efter få genstande eller helt holde op med at drikke.

3. Abstinenssymptomer – Du har symptomer på abstinenser (indre uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture).

4. Toleranceudvikling – Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket.

5. Dominerende rolle – Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke – for eksempel til arrangementer.

6. Vedblivende brug – Du drikker, selvom dit forbrug skader dig og har alvorlige konsekvenser for din nærmeste familie og pårørende.

En person lider af et afhængighedssyndrom, når 3 eller flere af ovenstående kriterier samtidigt har været til stede inden for tre (3) måneder eller gentagne gange inden for et (1) år!

De mest markante symptomer på alkoholmisbrug – alkoholafhængighed er kontroltab. Når vi taler om kontroltab, så betyder det, at du har svært ved at stoppe igen, når først man har fået den første genstand og derfor indtager mere alkohol end planlagt og drikker sig mere beruset – også selvom det har negative konsekvenser.

Ring eller skriv helt anonymt døgnet rundt

Medarbejdere

Nedenstående er eksempler på symptomer på alkoholmisbrug – alkoholisme, og du behøver ikke opfylde alle, blot få af disse tegn kan betyde at du bør indse at der er en problematik med alkohol:

Her er nogle symptomer på alkoholmisbrug – Alkoholisme:

 • Du kan drikke mere end andre, da du har en større tolerance. Din krop har vænnet sig til større mængder alkohol.
 • Du drikker mere end du havde planlagt. Dine tanker er ofte omkring alkohol.
 • Du drikker de første genstande hurtigt, så du hurtigt mærker alkoholens virkning.
 • Du skjuler dit alkoholforbrug, du drikker alene. Du gemmer alkohol og har det liggende flere steder.
 • Du har skænderier i familien og benægter at du har et problem.
 • Du ændrer dig, når du indtager alkohol, du bliver måske aggressiv, udadreagerende, eller selvmedlidende.
 • Du oplever blackouts, hvor du ikke husker hvad du har sagt, hvad der er sket og hvor du har været. Tidslommer med manglede hukommelse, tid og sted.
 • Du lover at stoppe drikkeriet, eller nedsætte dit forbrug af alkohol, men du holder ikke dine løfter.
 • Dit drikkeri skaber konsekvenser for dig selv, din familie og arbejde.
 • Du går i forsvar og bliver vred og berørt, når alkoholproblemet bliver italesat og dine nærmeste taler om det.
 • Drikkeriet skaber noget dysfunktionelt i dit liv og du kan ikke selv komme ud af det.

Ring eller skriv helt anonymt døgnet rundt

Hvordan udvikler man et alkoholmisbrug?

Når vi taler om alkoholmisbrug, så taler vi, enkelt sagt, om at alkoholen bruges uhensigtsmæssigt. Misbruget kunne også kaldes ”selvmedicinering”, da alkoholen bruges til at lukke ned for følelser, dæmpe angst og andet vi finder en grund til at bruge alkoholen, og hermed alkoholens virkning.

Alkoholproblemer og alkoholmisbrug varierer fra person til person. Men det ligger fast, at når vores forhold til alkohol skaber konsekvenser af negativ karakter, så er der en problematik der skal afhjælpes.

Et alkoholmisbrug starter ikke bare over en weekend, men kan tage år at udvikle. Og for de fleste mennesker som ender med et alkoholmisbrug, så kan man på sin livs tidslinje se at udviklingen er sket progressivt. Der drikkes mere, man har skiftet øl eller vin ud med skarp spiritus. 

Der er ofte perioder hvor man ikke vælger at drikke alkohol, men personer som misbruger alkohol, vil altid starte med at drikke igen, og med de samme og yderligere konsekvenser til følge, medmindre man får behandling og hjælp til at stoppe drikkeriet.

Pårørende til en med alkoholmisbrug

At have en nær relation med et alkoholmisbrug kan være hjerteskærende og udfordrende. Pårørende kan føle sig magtesløse, frustrerede og bange for deres forholds sundhed og fremtid.

Er du pårørende til en alkoholiker, så har du sikkert forsøgt mange ting, for at få styr på alkoholikerens drikkeri, herunder prøve at få det stoppet. 

Men det er en stor opgave og de fleste har ikke succes med sine anstrengelser. Som pårørende vil du blive påvirket af flere planer menneskeligt. 

Man oplever ændring i livskvalitet, adfærd, personlighed, fordi vi er oppe imod kompleksiteten i et alkoholmisbrug, og det er vanskeligt at håndtere selv og på egen hånd.

Her er nogle følelser og tegn på at du er påvirket som pårørende til en alkoholmisbruger:

– Du føler Skyld og Skam

– Du føler tristhed

– Du er ofte frustreret

– Du er magtesløs

– Du mærker vrede

– Du føler dig ensom

– Du er stresset og meget virker uoverskueligt.

Det bedste du kan gøre er at få professionel hjælp til dig og din relation.

Hvordan får man hjælp til afvænning af alkohol?

At erkende behovet for hjælp til afvænning af alkohol er det første skridt mod bedring og ædruelighed. Har man udviklet et alkoholmisbrug, så har man brug for en professionel alkoholafvænning, da man ikke selv kan stoppe sit misbrug, al erfaring gennem mange år viser at det kan man ikke.

Behandlingscenter Møllen tilbyder alkoholafvænning i de smukkeste rammer i Alsted Fredskov nær Vejle, på vores døgncentre. Denne alkoholafvænning i et døgnbehandlingstilbud, giver den nødvendige ro og tid til refleksion for den det handler om. Samtidigt skaber det ro og tryghed for de pårørende.

Fakta og viden om alkohol

Alkohol er et opløsningsmiddel, det er organisk og påvirker alle kroppens organer. Alkohol er et kræftfremkaldende stof, som bidrager til mere end 60 forskellige sygdomme, herunder
kræftsygdomme, mavetarmsygdomme, hjertekarsygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar.

Alkohol er også skyld i mange ulykker som, trafikulykker, fald, forgiftning, drukning, vold og selvmord. For tidlig død er værd at nævne såvel.

Alkohol er også relateret til en række mentale udfordringer, herunder angst og depression.
Alkoholmisbrug er et komplekst og udbredt problem, der påvirker en betydelig del af befolkningen.

Alkohol er en stor del af den danske kultur, som de fleste forbinder med glæde, fejring og højtider. Men for nogle mennesker bliver alkoholen en udfordring på en skadelig måde og alkoholforbruget skaber alvorlige konsekvenser, og problemerne stiger progressivt som følge deraf.

Kigger man på Indenrigs og Sundhedsministeriet tal, så er +140.000 mennesker afhængige af alkohol, +585.000 har et forbrug, som er yderst skadeligt og hele 860.000 har et stort forbrug af alkohol. Disse tal indikerer, at mange mennesker drikker alkohol på en måde som er yderst skadelig og ikke i tråd med anbefalingerne.

Dette berører ikke kun den afhængige, men det berører i høj grad også andre omkring en, herunder børn og familierelationer, venner og arbejdet. 9% af alle børn i Danmark har mindst en forælder med tegn på alkoholproblemer. 15% af alle børn har mindst en forælder, som viser tegn på alkoholafhængighed, hvilket svarer til 110.000 børn.

Unge og Alkohol

Unge er særligt sårbare over for alkoholens skadelige virkninger. Tidlig debut med alkoholforbrug kan øge risikoen for udvikling af alkoholmisbrug og alkoholafhængighed, senere i livet. Børn og unge er mere sårbare over for alkoholens skadelige virkninger end for voksne.

Skader og ulykker kan ofte være en følge, med en stigning i promille, da risikovilligheden stiger, samtidig med at dømmekraften svækkes. Unge mennesker har typisk en højere risikovillighed end voksne, hvilket øger sandsynligheden for skader, ulykker og endda død, især når det kombineres med alkoholindtag.

Påvirkning af hjernen, når hjernen når sin fulde udvikling omkring 25-års alderen, både hos kvinder
og mænd. Indtagelse af alkohol i ungdomsårene, især et overdreven alkoholforbrug, kan påvirke hjernen fysisk, modning og udvikling. Alkohol har også en stor indflydelse på de unges mentale helbred.

Andre konsekvenser hos unge, der starter tydeligt med alkoholindtag, er en større
risiko for senere i livet at udvikle alkoholafhængighed og dermed drikke mere end andre voksne, hvilket selvsagt vil medføre en øget risiko for sygdomme og skader, som er alkoholrelateret.

Alkohol, kultur og det sociale liv

Alkohol spiller ofte en central rolle i mange kulturer og sociale sammenhænge. Det kan være en del af fejringer, ceremonier og sociale sammenkomster. Mens fornuftigt alkoholforbrug sjældent udgør problemer, kan et kulturelt accepteret ”drikkepres” føre til overforbrug og misbrug for nogle mennesker.

Fra hygge med alkohol til overforbrug, misbrug og afhængighed

Det, der starter som uskyldig hygge med alkohol, kan gradvist udvikle sig til et problematisk forbrugsmønster for nogle mennesker. Overforbrug kan føre til afhængighed og ødelæggende konsekvenser for den enkelte og deres pårørende.

De fleste mennesker, der har et alkoholproblem eller en alkoholafhængighed, er helt almindelige mennesker, der går på arbejde, i skole og har en familie. Det er som oftest familien som mærker til alkohol problemerne, da det ofte foregår i hjemmet.

For de fleste mennesker gælder det, at hvis man igennem længere tid har haft et stort forbrug, eller et stigende forbrug, så udvikler man potentielt en egentlig afhængighed. I denne periode vil man opleve en toleranceudvikling, (man har behov for at drikke mere for at
få den samme virkning), man mærker abstinenser når man holder op med at indtage alkohol og generelt har man udfordringer med at skære ned på sit alkoholforbrug eller helt at stoppe.

Et stort alkoholforbrug over længere tid giver også mentale udfordringer, såsom depression eller angst symptomer.

Minnesotabehandling til alkoholmisbrug

Minnesotabehandling er en anerkendt metode til behandling af alkoholmisbrug og afhængighed, der fokuserer på at genopbygge den misbrugendes fysiske, mentale og åndelige velbefindende. Dette behandlingsprogram tilbyder en helhedsorienteret og holistisk tilgang, der adresserer alle aspekter af misbrugers liv og hjælper dem med at opnå varig bedring. 

I vores Minnesota behandlingsmetode deltager klienterne i intensive terapigrupper, individuelle sessioner og støttegrupper. Der er sideløbende terapi og opgaveløsning. Denne tilgang er baseret på det meget anerkendte ”12 trins program”, der fremmer selvrefleksion, accept af ansvar og støtte fra ligesindede i samme situation.

En af de største fordele ved Minnesota behandlingsmetoden er dens langsigtede effektivitet. Mange tidligere alkoholmisbrugere, der har gennemgået denne behandling, har været i stand til at opretholde deres afholdenhed og opbygge meningsfulde liv uden alkohol.

Desuden giver den stærke støtte fra fællesskabet en følelse af tilhørsforhold og styrke, der er afgørende for at opretholde en vedvarende ædruelighed.

Hvordan kan Møllen hjælpe med behandling?

Behandlingscenter Møllen tilbyder skræddersyede behandlingsprogrammer til personer med alkoholmisbrug, alkoholafhængighed og deres pårørende. Vi har mange års erfaring med misbrugsbehandling. I 25 år og siden 1998, har vi hjulpet rigtig mange mennesker ud af alkoholmisbrug og alkoholafhængighed og dermed givet dem et solidt fundament for et godt liv uden alkohol.

Vi tager altid en gratis og uforpligtende snak om en løsning for dig og din familie.