Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Depression og alkoholmisbrug

​Deprimeret og alkohol- eller medicinafhængig? Har du selv, eller en du holder af, et problem?

Depression

Depression er ofte en følge af for stort et alkoholmisbrug. Selvom personen er ophørt med at drikke kan symptomerne stadigvæk være der. Visse genetiske dispositioner medfører en ændret forbrænding af alkohol, hvilket er hovedårsagen til alkoholisme. Disse personer vil, ifølge norske undersøgelser, få en sænkning af Serotonin indholdet i hjernen og dermed en depressiv lignende tilstand.

Det er vigtigt at forstå, at alkoholisme ikke har noget at gøre med mængden af indtaget alkohol, men med de problemer som indtaget alkohol forårsager. Dette gælder også efter ophør med indtagelse af alkohol.

Psykolog og Antabus

Alkoholmisbrugeren og familien bliver fastlåst i en deprimerende spiral, hvor Antabus, antidepressiv, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater.

Alkoholmisbruget medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekar sygdomme, leversygdomme, osv.

Depression er en betydelig belastning for familien. Tilstanden slider på forholdet til ægtefælle, børn, venner og kollegaer. Tilstanden forårsager ofte, at venner trækker sig, og at det personlige netværk derved smuldre. Den depressive er nu inde i en selvforstærkende spiral med kurs nedad.

Antidepressiv medicin

 

Antidepressiv medicin prøves og ofte udskriver lægen beroligende medicin af gruppen Benzodiazepin.

Benzodiazepin er imidlertid et meget vanedannende stof, og efter få ugers indtagelse vil afhængigheden give symptomer som søvnløshed, modløshed, uro, og angst.

75% af de klienter, der søger hjælp på Møllen, har fået diagnosen depression. 65% er i behandling med antidepressiv medicin ved indskrivningen. Under 2% skal fortsat have en lavere dosis antidepressiv medicin efter behandlingen, resten er blevet medicinfri og er efter et år konstateret fortsat medicinfri.

Behandling med kognitiv terapi er en terapiform, som forandrer hvad patienten tænker om sig selv og sine problemer. Terapiformen er specielt brugt ved depression, angst og afhængighed.

 Terapiformen bruges i Minnesota behandlingen med særdeles gode resultater. Mennesker, som bliver deprimerede, har ofte en tendens til at tænke negativt om sig selv. 

De føler, de ikke slår til, og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. 

Mennesker, der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, hvilket resultere i, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

På Behandlingscenter Møllen har vi mange års erfaring med at behandle alkohol og medicinafhængige. Vi tager udgangspunkt i at problemerne kan løses, og at løsningen ofte findes i måden at håndtere følelser på.

I hele processen er det vigtigt at inddrage familien, når en sådan findes. Derfor tilbydes nærmeste pårørende et familiekursus, ligesom der er familiesamtaler indlagt i behandlingsforløbet og efterbehandlingen.

Vi bestræber os på at tilbyde Danmarks bedste behandling i de smukkeste omgivelser.

RING NU – Det er gratis, uforpligtigende og anonymt!

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Døgntelefon: 70 26 12 24