Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Opioider, hvad er det?

Opioider er en  betegnelse for en lægemiddel gruppe. En gruppe af stærkt smertestillende medicin, der har en lignende virkning som opium. Opium er et naturligt stof udvundet af valmuen.

Opioider kan være både naturlige og syntetiske. Naturlige opioider udvindes fra saften af opiumsvalmuen. Disse inkluderer stoffer som morfin og kodein. Derudover er der de semi-syntetiske og de fuldsyntetiske opioider, som er kemisk modificerede versioner af naturlige opioider eller fuldstændigt syntetisk fremstillet.

De semi-syntetiske opioider omfatter stoffer som oxycodon, hydrocodon og heroin. Disse stoffer er afledt af morfin og kodein gennem kemiske processer.

Fuldsyntetiske opioider er lavet helt fra bunden på kemisk vis og inkluderer Fentanyl, Tramadol og Metadon. Disse stoffer har meget ofte en stærkere virkning i forhold til naturlige eller semi-syntetiske opioider.

Både naturlige og de syntetiske har til formål at smertebehandle, men de har også en risiko for misbrug, afhængighed og overdoser. Opioider ordineres altid af en læge til behandling af moderat til svær smertebehandling, fordi det er vigtigt med tilsyn og brugen af opioider, for at minimere risikoen for bivirkninger og i særdeleshed afhængighed.

Opioider, misbrug og afhængighed.

Opioidafhængighed beskriver en tilstand, hvor en person udvikler en fysisk og psykisk afhængighed af opioider. Dette kan ske, når opioider bruges over længere tid eller misbruges og det vil indebære, at kroppen tilpasser sig til tilstedeværelsen af opioiderne, hvilket vil føre til en øget tolerance og derfor et behov om højere doser, for at opretholde den ønskede virkning.

Lidt aspekter i opioid afhængighed:

  1. Fysisk afhængighed: kroppen tilpasser sig mængden og tilstedeværelsen af opioiderne, og pludseligt ophør med brugen vil medføre til abstinenssymptomer som svedeture, rysten, kvalme, opkast, muskelsmerter og angst.
  2. Psykisk afhængighed: Udover den fysiske afhængighed udvikler man en psykologisk trang eller ønske om at bruge opioiderne på grund af de ønskede følelsesmæssige og psykologiske virkninger.
  3. Tolerance udvikling: Efterhånden som kroppen tilpasser sig opioiderne, vil det kræve større doser for at opnå den samme smertelindring eller euforiske virkning.
  4. Misbrug: Nogle mennesker begynder at bruge opioider uden recept eller på måder, der ikke er i overensstemmelse med lægens anvisning, hvilket øger risikoen for afhængighed og store sundhedsproblemer.

Hvem bliver afhængige af opioider

Opioidafhængighed kan ramme alle mennesker i alle samfundslag, aldersgrupper og baggrunde. Nedenfor vil du se nogle faktorer som ofte spiller ind og som kan øge risikoen for afhængighed og misbrug af opioider:

  1. Langvarig smerte: Mennesker, der lider af kroniske smerter, kan være mere tilbøjelige til at få ordineret opioider for at håndtere deres tilstand. Langvarig brug af disse stoffer kan øge risikoen for afhængighed.
  2. Historie af stofmisbrug: Personer med en tidligere historie af stofmisbrug eller afhængighed kan have øget sårbarhed over for afhængighed af opioider.
  3. Genetisk disposition: Der er nogle genetiske faktorer, der kan spille en rolle i sårbarheden over for afhængighed, og nogle individer kan have en genetisk disposition for at udvikle afhængighed af stoffer, herunder opioider.
  4. Mental sundhed: Personer med psykiske lidelser, såsom depression eller angst, kan have øget risiko for at udvikle afhængighed af opioider.
  5. Socialt miljø: Sociale og miljømæssige faktorer, såsom manglende støttesystemer, økonomiske udfordringer eller ugunstige livsbegivenheder, kan også spille en rolle i udviklingen af afhængighed.
  6. Overdreven eller langvarig brug: Brug af opioider ud over lægens anbefalinger eller i længere tid end nødvendigt kan øge risikoen for afhængighed.
 

Behandling af opioidafhængighed

På Behandlingscenter Møllen hjælper vi mennesker ud af opioidmisbrug og opioidafhængighed. Det sker i en kombination af medicinsk behandling, terapi og støttegrupper.

Når man lader sig indskrive på Behandlingscenter Møllen til behandling af opioidafhængighed, bliver et forløb med udtrapning og afvikling af opioiderne tilrettelagt på en meget omhyggelig vis. 

Den medicinske tilgang (nedtrapningsforløbet) tilrettelægges af en lægefaglig på centret, som på bedste vis skal styre abstinenssymptomer og mindske trangen. Alle klienter er under et lægeligt ansvar.

Her på Behandlingscenter Møllen indskriver man sig til et døgnophold, hvilket betyder man bor på stedet i den tid man er i behandling. 

Døgnbehandling er en meget anerkendt og respekteret behandlingsform, da man altid har hjælp omkring sig og ikke mindst, er man sammen med andre der har de samme problematikker. 

Hvilket ofte er en stor hjælp for den det handler om, så er man ikke alene om at have det sådan.

Er du pårørende til en opioidafhængig eller har du selv en udfordring med opioider, så ring uforpligtigende til os for råd og vejledning.

Medarbejdere