Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Antabus

Mange tror at Antabus er en behandling for alkoholmisbrug og at det er helbredende. Det er ikke tilfældet. Medikamentet Antabus indeholder et stof der kaldes ”disulfiram”. Et stof der er udviklet til at forhindrer nedbrydning af alkohol i leveren og gør at der skabes en øget koncentration af ”acetaldehyd” i blodet som følge deraf.

Når man får Antabus ordineret af læge, så er det fordi man som udgangspunkt er endt i en alkoholproblematik og du skal stoppe med at drikke. Drikker man alkohol når man tager Antabus, så vil man opleve en fysisk og meget ubehagelig effekt af antabus.

Det er formålet med Antabus, at forhindrer umiddelbar indtagelse af alkohol, da man ved at indtagelse af alkohol efter indtagelse af Antabus gør at man bliver meget fysisk dårlig.

Alkoholikere drikker alkohol fordi man føler en trang og et behov til alkohol. Antabus fjerner hverken trangen eller lysten til alkohol. Da Antabus ikke fjerner trangen og lysten til alkohol, så oplever mange i Antabusbehandling i stigende grad frustration, fordi man er forhindret i at drikke.

Hvis man ikke får behandlet den del omkring afhængigheden og trangen til det stemningsændrende, så sker der ofte det, at alkoholikeren stopper med antabusbehandlingen, da trangen til at indtage alkohol er større end viljestyrken til at forholde sig ædru. Det er meget stærke og dominante kræfter man mentalt er oppe i mod.

Antabus blev til ved et tilfælde

Antabus er den dansk opfindelse. Medikamentet Antabus blev opfundet i 1948 af læge i medicin Erik Jacobsen og dr.pharm. Jens Hald, og det skete i forbindelse med at finde et stof til behandling af fnat og indvoldsorm, som var udbredte lidel-ser under og i årene efter krigen.

De to læger fandt ud af lægemidlet havde den “bivirkning”, at stoffet gjorde perso-nen dårlig i forbindelse med indtagelse af alkohol selv i små mængder – og her-med var der skabt et nyt medikament til brug for afrusning ved alkoholmisbrug.

Antabus – De Kemiske håndjern

Har du forsøgt at løse dine problematikker omkring dit forhold til alkohol ved hjælp af Antabus, fordi du drikker for meget og uhensigtsmæssigt, og det ikke har hjulpet dig? 

Efter en periode på Antabus, så er du stoppet med Antabus og drikker igen?

Så tag kontakt til os på Behandlingscenter Møllen. Vi kan rådgive dig og hjælpe dig med løsningen til dit alkoholproblem uden medicinsk behandling og Antabus.

Undersøgelser viser med al tydelighed, at medicinsk behandling, herunder antabus ikke kan stå alene i behandlingen af sygdommen alkoholisme. Der skal suppleres med kognitiv terapi og samtaler, i en struktureret alkoholbehandling, så man får en god sund forståelse og tilgang til alkoholismen som en sygdom. 

Igennem et struktureret forløb, får man tilegnet sig de rette værktøjer til at forstå og håndtere et liv uden alkohol. Det er en proces og den løsning har hjulpet mange mennesker tilbage til et ordentligt liv igen uden alkohol.

​Antabus, formålet og sådan virker det

​Formålet med Antabus er at afholde en fra at drikke alkohol. Det er derfor vi kalder det ”Kemiske Håndjern”. Antabus indeholder stoffet ”disulfiram” som forhindrer nedbrydning af alkohol i leveren.

Når du tager Antabus og samtidig drikker alkohol, vil stoffet i Antabus udvikle en meget ubehagelig fysisk reaktion i kroppen, fordi der skabes en øget koncentration af ”acetaldehyd” i blodet og symptomerne kan være følgende:

  • Svimmelhed, Hovedpine
  • Øget puls og vejrtrækning
  • Hjertebanken, lavt blodtryk
  • Kvalme, opkast.
  • Ansigtsrødme

​Det kan være direkte livstruende at drikke alkohol ved samtidig Antabusbehandling

Indtager du alkohol, mens du tager antabus, så vil du mærke de ovenstående fysiske og ubehagelige symptomer efter ganske kort tid (5-15 minutter).

Når man stopper med at tage Antabus, så går der ca. én uge, efter at man har taget antabus, inden man igen kan drikke alkohol uden at blive syg. For nogle mennesker er virkningstiden af Antabus helt op til 14 dage efter sidste indtagelse.

​Antabus alene kan aldrig løse dit alkoholproblem

På Behandlingscenter Møllen har vi en helt klar holdning til Antabus og hvordan den skal bruges. Vi ved af erfaring, at Antabus IKKE skaber varig ædruelighed med god kvalitet.

For nogen kan Antabus være en god indgang til at komme i gang med en professionel alkoholbehandling, som giver afholdenhed og hermed en sund ædruelighed. 

Antabus kan aldrig ikke stå alene og er ikke en alkoholbehandling i sig selv, da den ikke løser de grundlæggende problematikker for personen, der i sygdommen er afhængig og har en uhensigtsmæssig trang til alkohol. Kritikken omkring brugen af Antabus er nemlig den, at det IKKE løser alkoholproblematikkerne.

Der skal mere til end den medicinske tilgang. 

 Antabus er ofte der man starter, når man har et ønske om at der skal gøres noget, men erfaringen viser at behandling med Antabus kun holder kortvarigt og blot skal betragtes som en støttefunktion til en anden form for behandling, herunder eksempelvis den meget anerkendte ”Minnesota Behandling”, som indeholder kognitiv terapi for den mentale del, vores adfærd og tilgang til alkohol.

Antabus giver en falsk tryghed og man bliver fastholdt i et sæt ”Kemiske Håndjern” baseret på frygt og ender med at være en sovepude for personen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at man går uden om medikamentet Antabus som i stigende grad udskrives til mennesker der lider af alkoholafhængighed. Anbefalingen baseres på, at man ikke kan finde noget belæg for at hævde at Antabus øger sandsynligheden for vedvarende afholdenhed og et ædru liv uden alkohol.

En alkohol behandling på Behandlingscenter Møllen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og giver klienten muligheden for at opdage og ikke mindst foretage de nødvendige forandringer der skal til for at leve et liv uden alkohol og skabe en varig ædruelighed.

På Behandlingscenter Møllen tilbyder vi en professionel og en meget effektiv alkoholbehandling, som giver alkoholikeren indsigt i sygdommen alkoholisme, en forståelse for, at man som menneske skal ændre adfærd og måden man anskuer tingene på, med udgangspunkt i det menneske man er. Vi kan først ændre noget, når vi ved hvad som skal ændres og til hvad.

Man vil i behandlingen finde ud af, at når man får en dybere forståelse for hvad man er oppe i mod, når det kommer til afhængighed og trangen til alkohol eller andet stemningsændrende, så skaber vi rammerne og muligheden for at tage nogle lidt andre valg end dem man har gjort tidligere. 

De rammer skabes med hjælp fra vores professionelle terapeuter og med ligesindede i behandlingen. Kognitiv terapi og adfærdsterapi sammen med ligesindede er meget effektivt. Det skaber respekt, tryghed og troen på, at der findes en løsning til et varigt ædru liv.

Vi tilbyder også sparring til de pårørende, så partnere, ægtefælle og nære familierelationer også kan få bearbejdet deres oplevelser. Man skal huske på, at alkoholproblematikker ikke kun berører alkoholikeren. Det påvirker mange omkring vedkomne, det spreder sig som ringe i vandet.

​​

Related Posts

Kvartalsdranker

Udtryk som ”kvartalsdranker” eller ”manden på bænken” Kvartalsdranker er et lidt gammeldags udtryk, men bruges stadig af både personer der