Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Hvad er et alkoholproblem?

Hvornår har man et alkoholproblem? 

Hvornår har man et alkoholproblem? Det enkelte svar er, at det har man når alkoholen begynder at fylde mere og mere i ens liv og når ens indtag af alkohol begynder at skabe problemer for en selv og sine omgivelser, så som familie, arbejde, venner mm. Der er flere ting man kan spørge sig selv:

 • Har jeg et alkoholproblem?
 • Har jeg svært ved at stoppe efter få genstande eller helt holde op med at drikke?
 • Øget tolerance, drikker jeg mere og mere for at få samme effekt?
 • Planlægger og prioterer jeg ofte min tid efter at jeg kan drikke alkohol?
 • Drikker jeg alkohol selvom jeg er bevidst om at det kan skade mig selv og mine nærmeste?
 • Lyver jeg om mit alkoholforbrug og drikker somme tider i det skjulte?
 • Får jeg eller har jeg tidligere fået blackouts?
 • Drikker jeg ofte alene? – er det ikke længere kun det sociale, men derimod effekten der er målet med indtagelse af alkohol?
 • Forsøger jeg i perioder at kontrollerer mit drikkeri? – laver jeg aftaler med mig selv og andre som jeg har svært ved eller slet ikke overholder?
 • Drikker jeg for at dulme eller helt slippe væk fra mine følelser? – bruger jeg alkohol som beroligende medicin, fordi jeg føler mig stresset, har mange bekymringer eller har svært ved at sove?
 • Bliver jeg ofte irriteret eller vred når samtalen handler om alkohol? – forsøger jeg at tale om noget andet, skifter kanal eller på anden måde at komme væk fra emnet?
 • Er jeg begyndt at finde på undskyldninger eller på anden måde retfærdiggøre at drikke?
 • Har en eller flere af mine nære relationer udtrykt bekymring for mit indtag af alkohol?

Måske du kan genkende dig selv eller en anden i nogen af disse spørgsmål? Hvis man kan svare ja på et eller flere af disse spørgsmål er der en stor sandsynlighed for at man har brug for hjælp til sit alkoholmisbrug.

Erfaring viser, at stort set ingen kan klare dette selv!

Alkoholproblemer på arbejdspladsen

Hvis man oplever en eller selv har problemer med alkohol bør det være legitimt at kunne tale sammen om det. Samtidig er det rigtig vigtigt, at man kan bede sin nærmeste leder om hjælp. Erfaring viser at flere lykkes med at komme ud af deres alkoholproblem, hvis arbejdspladsen er åben over for dialog, hjælp og støtte. Det kommer både arbejdsgiveren og medarbejderen til gode og ender som ofte ud i et rigtig godt samarbejde med tillid fra begge parter.

Rigtig mange danskere har et alkoholmisbrug og endnu flere et skadeligt alkoholforbrug og i stort set alle danske familier og arbejdspladser findes der en eller flere personer med alkoholproblemer.

Det er derfor enormt vigtigt at skabe en kultur, hvor det er accepteret at tale åbent om alkoholproblemer. En kultur hvor ansatte ved, at der er hjælp og opbakning at hente. Det er uden tvivl meget nemmere at tage en beslutning og bede om hjælp, hvis det er italesat og accepteret.

Alkoholpolitik

Når man udarbejder en alkoholpolitik er det vigtig, at den både indeholder retningslinjer for indtagelse af alkohol på arbejdspladsen og klare procedure for hvordan medarbejdere med alkoholproblemer kan hjælpes.

Alkoholproblemer er ikke en privat sag, da et stort alkoholforbrug hos en ansat, kan have store konsekvenser for den enkelte organisation I form af adskillige sygedage og lavere kvalitet samt effektivitet I opgaveløsning.

Alkoholproblemer i familien påvirker børn fysisk og psykisk

En ny rapport fra Børns Vilkår og Trygfonden viser at alkoholproblemer i hjemmet påvirker børn negativt både fysisk og psykisk.

Forskning viser, at forældres alkoholmisbrug griber ind i børns tilværelse, og børnene kan tage skade på kort og lang sigt. Ofte medfører et alkoholmisbrug, at forældrene ikke formår at tage sig af ting i hjemmet og yde omsorg for deres børn.

Mindst ét barn per skoleklasse oplever, at voksne i hjemmet drikker for meget. Disse børn trives dårligere fysisk og psykisk, har en dårligere skolegang og lavere selvværd end andre børn. Da det ikke nødvendigvis er alle de adspurgte børn, der har lyst til at fortælle eller er klar over, at der er et alkoholproblem i deres familie, kan tallet dog være højere end det.​

Alle statistikker viser negative problemer ved at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Rapporten viser at 17 procent af de børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, ugentligt har 5 til 8 former for psykiske og fysiske symptomer på mistrivsel som mavepine, hovedpine, nervøsitet og svært ved at falde i søvn.

Ring til os for at høre mere om behandling af alkoholproblemer.

Tlf. 70 26 12 24

Related Posts

Kvartalsdranker

Udtryk som ”kvartalsdranker” eller ”manden på bænken” Kvartalsdranker er et lidt gammeldags udtryk, men bruges stadig af både personer der