Vi bryder den nedadgående kurve gennem behandling efter Minnesotamodellen

Ring Anonymt
Døgntelefon

Sjælland Minnesota behandling og motivation af alkohol misbrugere

På vores Behandlingscenter tilbyder vi eneværelser og individuel behandling, pårørende tilbydes familieterapi. Behandlingscenteret er beliggende midt i en 200 år gammel fredskov, med egen å og sø lige foran huset. 

Du finder ikke noget smukkere beliggende behandlingscenter. Vi har et nyt wellnesscenter med solarium, bordtennis og trænings maskiner. Vi tilbyder Minnesotabehandling i meget flotte omgivelser. Vi har lige renoveret centeret for 2 millioner kr.

Du kan også skrive til vores brevkasse

Eneværelser: Vi har 11 eneværelser, vi tror på, at nærhed i behandlingen giver de bedste resultater. Vores helt nye udestue og terrasse med udsigt til haven, skoven og søen giver de perfekte rammer til at finde indre ro.

Afrusning: Har du brug for akut afrusning så ring og få en aftale. Vi behandler og afruser alkohol og medicin afhængige. Vi tager udgangspunkt i minnesota modellens principper. Vi tilbyder abstinensfri afrusning, godkendt og ordineret af vores egne læger. Klienten får en vitaminkur og sund kost. 

Terapien forestås af uddannede terapeuter, som alle har været igennem et alkoholmisbrug og en minnesota behandling, derfor forstår vi bedre en nogen anden klientens situation og behov.

Der er skrevet mange bøger om årsagerne til afhængighed, vi interesserer os for løsningen og hvordan vi kan hjælpe dig og din familie i den aktuelle situation. Ofte er det svært, at tage det første skridt og kontakte et behandlingscenter. Hos os kan du ringe anonymt, du kan besøge os, elller få et besøg på din bopæl, gratis og anonymt, så er det første skridt lettere taget.

Se Dorte og Niels´s fortælling

Sjælland Minnesota behandling

Minnesota behandlingen er tilrettelagt således, at såvel klienter som pårørende får den optimale behandling. Vi bestræber os på til en hver tid at tilbyde den bedste behandling i de smukkeste omgivelser.

Når du påbegynder Minnesota behandling er det vigtigt at få den rette abstinensbehandling. Den akutte alkoholbehandling består af en medicinsk nedtrapning som vores faste læge forestår. En professionel og målrettet abstinensbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbet.

Vitaminbehandling har en positiv virkning i behandlingen, derfor får alle klienter en multivitaminkur som også er med til at genetablere appetitten.

Vi tilbyder som suplement til den medicinske behandling akupunktur, det hjælper mange til at takle abstinenser og søvn problemer. Klienterne får deres egen personlige rådgiver, som sammen med klienten tilrettelægger et individuelt forløb.

Sjælland Minnesotabehandling – kognitivt og systemisk

Vi bruger kognitiv og systemisk terapi i vores Minnesotabehandling i form af ene samtaler og gruppeterapi. Formålet under en Minnesotabehandling er, at træne personlige færdigheder og lære at håndtere risiko situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Terapien hjælper alkoholikeren med, at forstå og håndtere sine reaktioner i kritiske situationer.

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor antabus, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater. Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser, er dagligdagen for alkoholikere og deres pårørende.

Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 Trin. Denne form for Minnesotabehandling har vist sig, at være den mest effektive form for alkoholbehandling. Vores behandling tilrettelægges altid individuel.

Den enkeltes Minnesota behandling tager udgangspumkt i at man erkender sit misbrug og forstår dets konsekvenser. Erkendelsen og motivationen opstår i begyndelsen af behandlingen. Klienten genkender og lærer at håndtere drikketrang og får redskaber til at håndtere drikke situationer. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at klienten bliver herre i sit eget liv.

Ædru alkoholikere

Ædru alkoholikere forstår til fulde de alvorlige problemer, følelser og tankegangen, som er drikkeriets tro følgesvend. Alle rådgivere på Behandlingscenteret er derfor ædru alkoholikere, med en behandlingsrelevant baggrund og uddannelse.

Vi lægger meget stor vægt på det terapeutiske miljø, hvor det er næsten altafgørende for en vellykket behandling, at du kan føle dig tryg og tillidsfuld, tør åbne dig og være helt ærlig omkring dig selv – alt sammen i en positiv, varm og imødekommende atmosfære.

Om total anonymitet: Hvis du ønsker det, behøver du ikke oplyse os dit fulde navn. Du kan gennemføre opholdet 100% anonymt.

Om ankomsten

Er du for påvirket til selv at rejse – henter vi dig gerne. Det er med i prisen. Ved ankomsten til Behandlingscenteret tager vi en indledende snak om din situation, som den er lige nu, din afhængighed, hvad, hvornår og hvordan du har brugt og indtaget alkohol.

Derefter indkvarteres du i et hyggeligt og indbydende værelse, og samtidig hjælper vi dig med at finde dig til rette. Efterfølgende får du en personlig rådgiver.

Om lægetilsyn

Snarest muligt efter din ankomst vil vor fast tilknyttede læge foretage en grundig undersøgelse af dig for at fastslå din almen tilstand, og klarlægge om særlige foranstaltninger skal iværksættes. Såfremt du har brug for en afrusning eller nedtrapning, planlægger vores læge det i samråd med dig og din personlige rådgiver.

Om abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur. Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis ville få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol. Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter, og finde dig til rette.

Vi hjælper dig igennem afrusningen så smertefrit som muligt. Du har vort personales fulde opbakning og støtte døgnet rundt. 

Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er driv-kraft nok til at fortsætte drikkeriet. I afrusningsperioden er du mest sårbar og måske også tilbøjelig til at opgive projektet og håbet om »et nyt og bedre liv« – allerede INDEN den egentlige behandling går i gang. Men du ER allerede bedre på vej, end du måske SELV tror! Bare du holder ved